w toku

seria dialogowa

Kryzys w jakim znalazÅ‚o siÄ™ spoÅ‚eczeÅ„stwo oparte na pracy wynika przede wszystkim z objÄ™cia wszystkich obszarów dziaÅ‚alnoÅ›ci czÅ‚owieka myÅ›leniem ekonomicznym. Nie ma niczego bardziej absurdalnego, niż oczekiwanie rozwiÄ…zaÅ„, które miaÅ‚yby wypÅ‚ywać z dyskursu kierujÄ…cego siÄ™ czysto ekonomicznymi przesÅ‚ankami, ustanawiajÄ…cego i okreÅ›lajÄ…cego katalog zadaÅ„ dla nas - spoÅ‚eczeÅ„stwa, pracujÄ…cych i niepracujÄ…cych - w celu zachowania tak „rzadkiego dobra, jakim jest miejsce pracy“. Przypuszczamy, że wprowadza nas to w bÅ‚Ä™dne koÅ‚o i proponujemy, by nie ulegać rzekomemu przymusowi okolicznoÅ›ci, a podążać za zaÅ‚ożeniami emancypacyjnymi, stawiajÄ…c sobie pytania o sens naszych czynów.

Seria dialogów, stanowiÄ…ca ciÄ…g wywiadów przeprowadzonych w różnych krajach Europy, ma sÅ‚użyć krytycznej dyskusji o powszechnie panujÄ…cym pojÄ™ciu i pojmowaniu pracy oraz wskazywać kooperatywne rozwiÄ…zania dla dylematu wynikajÄ…cego z przeciwstawienia przymusu i sensu pracy.