w toku

seria dialogowa

Kryzys w jakim znalazło się społeczeństwo oparte na pracy wynika przede wszystkim z objęcia wszystkich obszarów działalności człowieka myśleniem ekonomicznym. Nie ma niczego bardziej absurdalnego, niż oczekiwanie rozwiązań, które miałyby wypływać z dyskursu kierującego się czysto ekonomicznymi przesłankami, ustanawiającego i określającego katalog zadań dla nas - społeczeństwa, pracujących i niepracujących - w celu zachowania tak „rzadkiego dobra, jakim jest miejsce pracy“. Przypuszczamy, że wprowadza nas to w błędne koło i proponujemy, by nie ulegać rzekomemu przymusowi okoliczności, a podążać za założeniami emancypacyjnymi, stawiając sobie pytania o sens naszych czynów.

Seria dialogów, stanowiąca ciąg wywiadów przeprowadzonych w różnych krajach Europy, ma służyć krytycznej dyskusji o powszechnie panującym pojęciu i pojmowaniu pracy oraz wskazywać kooperatywne rozwiązania dla dylematu wynikającego z przeciwstawienia przymusu i sensu pracy.